Zvolte si typ nemovitosti

Náš tým

O nás

Jsme česká realitní společnost rodinného typu. Při jejím vzniku došlo ke spojení profesionálů v oblasti realitního trhu a služeb s ním souvisejících. Osobní přístup je pro nás samozřejmostí, poskytujeme kvalitní služby, poradenství a snažíme se stále zdokonalovat ke spokojenosti klientů. Všichni makléři naší společnosti dodržují etický kodex. Zákazník je pro nás na prvním místě a tímto nástrojem bychom mu rádi zajistili vysoce etické jednání našich makléřů.

Mgr. Karel Walter Körber

Po absolvování vysoké školy jsem po více než čtvrt století pracoval ve veřejnoprávních médiích. S otcem, architektem, jsem spolupracoval na několika jeho projektech. Od roku 1992 jsem se postupně začal věnovat obchodu a nakonec zakotvil v realitách. Spojením praxe a spolehlivých kolegů jsem dospěl k názoru, že pokud mám pracovat ve firmě, kde budou platit pravidla, ve kterých jsem byl vychován, musím založit vlastní realitní kancelář. Naší zásadou jsou pravidla poctivosti a slušného jednání a nikdy neudělat krok stranou. Vždyť " modrá je dobrá " a je to barva naděje a barva naší společnosti.

Bronislava Körberová

V realitním oboru se pohybuji již několik let. Práce s lidmi mě vždy naplňovala a z praxe vím, že se z profesionálního vztahu s klientem může stát velké přátelství. Jsem přesvědčena o tom, že pokud člověk pracuje s láskou a úsměvem, odměnou je spokojený klient, kterým se můžete stát i Vy.

Zuzana Bílá

Práci v realitách se věnuji od roku 2011 a klientům nabízím seriozní přístup a maximum pro jejich spokojenost a baví mě hledat cesty, jak toho dosáhnout.

ETICKÝ KODEX

ETICKÝ KODEX zahrnuje pravidla a standarty jednání, jejichž dodržování je vyžadováno od všech osob, které se podílejí na poskytování služeb v rámci Reality Körber a partneři s.r.o. 1.Prodejní partner jedná při své činnosti vždy kvalifikovaným, profesionálním způsobem, vždy čestně, spolehlivě a pravdomluvně v souladu s dobrými mravy.

2.Prodejní partner svým jednání nepoškodí oprávněné zájmy a práva klienta. Mezi svými klienty nečiní rozdílů z důvodů rasových, náboženských, národnostních, politických či jim podobných.

3.Prodejní partner volí takové postupy jednání, aby nezneužil svého postavení v neprospěch svého klienta. Obchodníci s nemovitostmi upřednostňují exklusivní zastupování klientů; nepokouší se však získat žádnou neférovou výhodu nad svými konkurenty a vyhýbají se nevyžádaným poznámkám o jiných profesionálech v oboru. V případech, kdy je jejich názor vyžadován nebo kdy je jejich komentář nezbytný, jsou povinni tento názor nabídnut v objektivní a profesionální podobě, neovlivněný žádnou osobní motivací nebo potenciální výhodou či ziskem.

4.Prodejní partner nesmí bez souhlasu klienta zveřejnit důvěrné informace (běžně nedostupné) klientem poskytnuté, a to ani po ukončení spolupráce.

5.Prodejní partner je povinen zachovat mlčenlivost vůči třetím osobám o obchodních případech, a to i po jejich ukončení. Povinnosti mlčenlivosti založené tímto etickým kodexem může Prodejního partnera Realitní kancelář písemně zprostit dokončení obchodního případu a dát ho k dokončení třetí osobě.

6.Prodejní partner spolupracuje s ostatními realitními makléři, pokud je to v zájmu klienta. Při takové spolupráci prodejní partner jiného prodejního partnera úmyslně nepoškodí, respektuje zásady dobré spolupráce, zdvořilosti a kolegiality.

7.Při prodeji své vlastní nemovitosti nebo té, u které by mohl mít osobní zájem, musí zveřejnit informaci o svém vlastnictví nebo zájmu kupujícímu nebo jeho zástupci.

8.Prodejní partner jedná vždy ve prospěch firmy, kterou reprezentuje, nesmí přijmout žádnou provizi, rabat nebo režijní profit bez vědomí a souhlasu Realitní kanceláře.

9.Prodejní partner není oprávněn přijímat jakékoliv prostředky klientů, ledaže k tomu byl prodejní partner písemně zmocněn.

10.Prodejní partner si je vědom své odpovědnosti v procesu obchodování s nemovitostmi, a proto se neustále zdokonaluje ve všech oblastech realitní činnosti.